Mikroekonomie 2 - 16. Všeobecná rovnováha a cenový systém

Všeobecná rovnováha, Ceny a efektivnost ve výrobě, Izokvanta, Izokosta, Sklon, Mezní míra technické substituce, Boxový diagram, Smluvní křivka, Ceny a efektivnost ve spotřebě, Linie rozpočtu, Indiferenční křivka, Sklon křivek, Mezní míra substituce, Boxový diagram, Smluvní křivka směny, Ceny a výrobně spotřební efektivnost, Mezní míra substituce, Mezní míra technické substituce, Mezní míra transformace produktu, Boxový diagram, Hranice produkčních možností (PPF křivka), Ceny

1. část

Všeobecná rovnováha, Ceny a efektivnost ve výrobě, Izokvanta, Izokosta, Sklon, Mezní míra technické substituce, Boxový diagram, Smluvní křivka

2. část

Ceny a efektivnost ve spotřebě, Linie rozpočtu, Indiferenční křivka, Sklon křivek, Mezní míra substituce, Boxový diagram, Smluvní křivka směny

3. část

Ceny a výrobně spotřební efektivnost, Mezní míra substituce, Mezní míra technické substituce, Mezní míra transformace produktu, Boxový diagram, Hranice produkčních možností (PPF křivka), Ceny

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz