Mikroekonomie 2 - 3. Riziko

Riziko a nejistota, očekávaný výsledek, spravedlivá sázka, Bernoulliho hypotéza, očekávaný užitek, sklon k riziku, averze k riziku, neutrální vztah k riziku, axiomy, pojištění, diverzifikace, informace, pravidla pro rozhodování v nejistotě - maximin, maximax, minimax, Laplaceovo pravidlo, Bayesovo pravidlo

1. část

Riziko a nejistota, Očekávaný výsledek, Spravedlivá sázka, Bernoulliho hypotéza, Očekávaný užitek, Sklon k riziku, Averze k riziku, Neutrální vztah k riziku, Axiomy

2. část

Ochrana proti riziku - Pojištění

3. část

Diverzifikace, Informace, Pravidla pro rozhodování v nejistotě - maxmin, maxmax, minmax, Laplaceovo pravidlo, Bayesovo pravidlo

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz