Makroekonomie 2 - 39. Model IS-ELM (IS-ALM)

Fisherova rovnice - reálná a nominální úroková míra, inflace, Nevýhody modelu IS-LM, Výhody modelu IS-ELM, Úrokové míry - dlouhodobá reálná, krátkodobá nominální, dlouhodobá nominální, Přeměna Fisherovy rovnice v modelu IS-ELM, Splatnostní prémie - likvidní prémie, riziková prémie, průměr krátkodobých nominálních očekávaných úrokových měr, Mezera úrokových měr RG, Podoba křivky ELM, Grafická podoba modelu IS-ELM, Změna polohy ELM křivky - při změně splatnostní prémie a neměnné očekávané inflaci, při změně očekávané inflace a neměnné splatnostní prémii, dopad na jednotlivé úrokové míry, Posun IS křivky - změna rizikovosti investic,

1. část

Fisherova rovnice - reálná a nominální úroková míra, inflace

2. část

Nevýhody modelu IS-LM, Výhody modelu IS-ELM, Úrokové míry - dlouhodobá reálná, krátkodobá nominální, dlouhodobá nominální, Přeměna Fisherovy rovnice v modelu IS-ELM, Splatnostní prémie - likvidní prémie, riziková prémie, průměr krátkodobých nominálních očekávaných úrokových měr, Mezera úrokových měr RG, Podoba křivky ELM, Grafická podoba modelu IS-ELM, Výnosová křivka - základní rovnice, dlouhodobá a krátkodobá úroková míra, graf a tvar výnosové křivky, doba splatnosti

3. část

Změna polohy ELM křivky - při změně splatnostní prémie a neměnné očekávané inflaci, při změně očekávané inflace a neměnné splatnostní prémii, dopad na jednotlivé úrokové míry, Posun IS křivky - změna rizikovosti investic

4. část

Výnosová křivka - základní rovnice, dlouhodobá a krátkodobá úroková míra, graf a tvar výnosové křivky, doba splatnosti

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz