Makroekonomie 2 - 40. Mezinárodní vlivy na AD a AS v národní ekonomice

Úvod - vztah dvou zemí z pohledu exportu a importu, rovnice čistého exportu, rovnice poptávky, platební bilance, Pevný kurz - důchodový efekt (změna důchodu v jedné zemi a dopad na druhou zemi), cenový efekt (změna ceny v jedné zemi a dopad na druhou zemi), graf AD a AS, Pružný kurz - dopad apreciace na export a import, agregátní poptávka, agregátní nabídka, platební bilance dvou zemí, graf pružného kurzu, Pevný kurz a agregátní nabídka - devalvace, dopad na export a import, posun agregátní poptávky a agregátní nabídky

1. část

Úvod - vztah dvou zemí z pohledu exportu a importu, rovnice čistého exportu, rovnice poptávky, platební bilance

2. část

Pevný kurz - důchodový efekt (změna důchodu v jedné zemi a dopad na druhou zemi), cenový efekt (změna ceny v jedné zemi a dopad na druhou zemi), graf AD a AS

3. část

Pružný kurz - dopad apreciace na export a import, agregátní poptávka, agregátní nabídka, platební bilance dvou zemí, graf pružného kurzu

4. část

Pevný kurz a agregátní nabídka - devalvace, dopad na export a import, posun agregátní poptávky a agregátní nabídky

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz