Makroekonomie 2 - 43. Agregátní nabídka a Agregátní poptávka s inflací 1

Krátkodobá agregátní nabídka (SRAS), Rigidita cen a mezd, Inflace, Adaptivní očekávání, Racionální očekávání, Menu costs, Koordinační selhání, Implicitní cenové kontrakty (férová cena, klientské trhy), Mzdové dohody (odbory, kolektivní smlouva), Posuny SRAS, Dlouhodobá agregátní nabídka (LRAS), Inflace, Centrální banka, Potenciální produkt, Úroková míry, Graf LRAS, Dlouhodobá rovnováha v AD-AS s inflací, Přizpůsobování, Negativní poptávkový šok, Pozitivní poptávkový šok, Negativní nabídkový šok (vliv v modelu s inflací - SRAS, LRAS a AD), Změna ceny vstupů, Úsporná opatření firem

1. část

Krátkodobá agregátní nabídka (SRAS), Inflace, Adaptivní očekávání, Racionální očekávání, Menu costs, Koordinační selhání, Implicitní cenové kontrakty (férová cena, klientské trhy), Mzdové dohody (odbory, kolektivní smlouva), Posuny SRAS

2. část

Dlouhodobá agregátní nabídka (LRAS), Inflace, Centrální banka, Potenciální produkt, Úroková míry, Graf LRAS

3. část

Dlouhodobá rovnováha v AD-AS s inflací, Přizpůsobování, Negativní poptávkový šok, Pozitivní poptávkový šok

4. část

Negativní nabídkový šok (vliv v modelu s inflací - SRAS, LRAS a AD), Změna ceny vstupů, Úsporná opatření firem

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz