Makroekonomie 2 - 47. Monetární a fiskální politika v modelu IS-ELM (IS-ALM)

Monetární restrikce dlouhodobá, Monetární restrikce dočasná, Dopad na veličiny v modelu IS-ELM (krátkodobá nominální úroková míra, dlouhodobá nominální úroková míra, dlouhodobá reálná úroková míra, očekávaná inflace, splatnostní prémie), Posun ELM křivky, Fiskální politika v modelu IS-ELM, Fiskální expanze, Fiskální restrikce, Posun IS křivky, Fiskální politika a očekávaná reakce centrální banky (podpora produktu, stabilizace cenové hladiny), Posun IS křivky i ELM křivky

1. část

Monetární restrikce dlouhodobá, Monetární restrikce dočasná, Dopad na veličiny v modelu IS-ELM (krátkodobá nominální úroková míra, dlouhodobá nominální úroková míra, dlouhodobá reálná úroková míra, očekávaná inflace, splatnostní prémie), Posun ELM křivky

2. část

Fiskální politika v modelu IS-ELM, Fiskální expanze, Fiskální restrikce, Posun IS křivky, Fiskální politika a očekávaná reakce centrální banky (podpora produktu, stabilizace cenové hladiny), Posun IS křivky i ELM křivky

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz