Makroekonomie 2 - 51. Transmisní mechanismus

Tržní cena cenného papíru, Úrok, Úroková míra, Nabídka peněz, Poptávka po penězích, Produkt. 1. fáze transmisního mechanismu - zvýšení peněz v ekonomice, posun nabídky peněz, nerovnováha na trhu peněz, trh cenných papírů, 2.fáze - změna úrokové míry, nastolení rovnováhy na trhu peněz, pokles úrokových měr, 3. fáze - domácí úroková míra, světová úroková míra, depreciace kurzu, export, změna produkt, růst úrokové míry, 4.fáze - zvýšení cenové hladiny, pokles produktu, opětovné nastolení rovnováhy

1. část

Tržní cena cenného papíru, Úrok, Úroková míra, Nabídka peněz, Poptávka po penězích, Produkt

2. část

1. fáze transmisního mechanismu - zvýšení peněz v ekonomice, posun nabídky peněz, nerovnováha na trhu peněz, trh cenných papírů, 2.fáze - změna úrokové míry, nastolení rovnováhy na trhu peněz, pokles úrokových měr

3. část

3. fáze - domácí úroková míra, světová úroková míra, depreciace kurzu, export, změna produkt, růst úrokové míry, 4.fáze - zvýšení cenové hladiny, pokles produktu, opětovné nastolení rovnováhy

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz