Makroekonomie 2 - 52. Trh zapůjčitelných fondů 1

Trh zapůjčitelných fondů, Úroková míra, Banka, Úspory, Investice, Grafické znázornění, Rovnováha na trhu zapůjčitelných fondů, Přebytek veřejného rozpočtu (státního rozpočtu), Příjmy, Výdaje, Grafické znázornění, Soukromé úspory, Veřejné úspory, Deficit veřejného rozpočtu (státního rozpočtu), Grafické znázornění, Vliv zahraničí, Dovoz kapitálu, Domácí úroková míra, Světová úroková míra, Úroková arbitráž, Grafické znázornění, Apreciace kurzu, Čistý dovoz kapitálu

1. část

Trh zapůjčitelných fondů, Úroková míra, Banka, Úspory, Investice, Grafické znázornění, Rovnováha na trhu zapůjčitelných fondů

2. část

Přebytek veřejného rozpočtu (státního rozpočtu), Příjmy, Výdaje, Grafické znázornění, Soukromé úspory, Veřejné úspory

3. část

Deficit veřejného rozpočtu (státního rozpočtu), Grafické znázornění

4. část

Vliv zahraničí, Dovoz kapitálu, Domácí úroková míra, Světová úroková míra, Úroková arbitráž, Grafické znázornění, Apreciace kurzu, Čistý dovoz kapitálu

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz