Makroekonomie 2 - 15. Agregátní poptávka

Předpoklady modelu AD, Odvození AD z modelu IS-LM, Deflační impotence, Keynesův efekt, Pigoův efekt, Efekt očekávání a efekt znovurozdělení, Vnitřní a vnější peníze, Rovnice AD, Sklon AD, Body mimo AD, Poloha AD

1. část

Předpoklady modelu AD, Odvození AD z modelu IS-LM, Deflační impotence

2. část

Keynesův efekt, Pigoův efekt, Efekt očekávání a efekt znovurozdělení, Vnitřní a vnější peníze

3. část

Rovnice AD, Sklon AD, Body mimo AD, Poloha AD

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz