Makroekonomie 2 - 13. Harrod-Domarův model 1

Úvod do Harrod-Domarova modelu, Akcelerátor (investice, kapitál, produkt), Leontievova produkční funkce, Konstantní výnosy z rozsahu, Tempo růstu (obecně), Skutečné tempo růstu (Ga), Přirozené tempo růstu (Gn, populační růst, technologický pokrok a produktivita práce, plná zaměstnanost), Zaručené tempo růstu (Gw, efektivnost kapitálu, koeficient efektivnosti kapitálu, požadovaná efektivnost kapitálu, matematické odvození zaručeného tempa růstu)

1. část

Úvod do Harrod-Domarova modelu, Akcelerátor (investice, kapitál, produkt), Leontievova produkční funkce, Konstantní výnosy z rozsahu

2. část

Tempo růstu (obecně), Skutečné tempo růstu (Ga), Přirozené tempo růstu (Gn, populační růst, technologický pokrok a produktivita práce, plná zaměstnanost)

3. část

Zaručené tempo růstu (Gw, efektivnost kapitálu, koeficient efektivnosti kapitálu, požadovaná efektivnost kapitálu, matematické odvození zaručeného tempa růstu)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz