Makroekonomie 2 - 20. Agregátní nabídka 1

Agregátní nabídka rozšířená o inflaci a očekávání - podstata modelu, adaptivní očekávání, grafické odvození, Lucasova křivka - podstata modelu, grafické odvození, rovnice Lucasovy křivky, racionální očekávání, anticipovaná a neanticipovaná změna, Odvození AS ve čtyřech krocích

1. část

Agregátní nabídka rozšířená o inflaci a očekávání - podstata modelu, adaptivní očekávání, grafické odvození

2. část

Lucasova křivka - podstata modelu, grafické odvození, rovnice Lucasovy křivky, racionální očekávání, anticipovaná a neanticipovaná změna

3. část

Odvození AS ve čtyřech krocích

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz