Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 1 - Mikro2

1. část

1. otázka - Co je mezní užitek, co stanoví zákon klesajícího mezního užitku, jak se tento zákon dá nakreslit graficky a matematicky?

2. část

2. otázka - jak vzniká přebytek spotřebitele a jak se vznik tohoto přebytku dá popsat graficky? Liší se obecně velikost přebytku spotřebitele v podmínkách dokonalé konkurence od velikosti v podmínkách nedokonalé konkurence?

3. část

3. otázka - jaké axiomy musí pro soubor statků platit, má-li spotřebitel mezi těmito statky volit na základě svých preferencí? Který z těchto axiomů souvisí se zákonem klesajícího mezního užitku - a jak?

4. část

4. otázka - napište matematickou funkci, na níž jsou založeny indiferenční křivky dvou dokonalých substitutů. Nakreslete takovou indiferenční křivku.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz