Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 3 - Mikro 2

1. část

9. otázka - jakou matematickou rovnicí se dá popsat poptávka po jediném statku, použije-li spotřebitel k nákupu statku celý svůj důchod? Jak se tato funkce změní, půjde-li o poptávku po dvou statcích?

2. část

10. otázka - jaká matematická rovnice platí pro linii rozpočtu (rozpočtové omezení)? Obsahuje také výraz pro mezní míru substituce ve směně? Jaký je vztah mezi mezní mírou substituce ve spotřebě a mezní mírou substituce ve směně?

3. část

11. otázka - jak se graficky stanoví kombinace dvou poptávaných statků, která je z hlediska celkového užitku optimální? Po jaké linii (křivce nebo přímce) se posunují tato optima, roste-li důchod spotřebitele? Kterým směrem je tato linie orientována, jde-li o kombinace statků normálních, a jak za přítomnosti statku méněcenného?

4. část

13. otázka - jakým matematickým výrazem je definován koeficient důchodové elasticity poptávky? Jak se obyčejně popisuje slovně? Jakých hodnot nabývá u statků různě preferovaných?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz