Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 4 - Mikro 2

1. část

14. otázka - směrnicí jaké křivky je koeficient cenové elasticity poptávky? Jakým matematickým výrazem je definován? Jaké nabývá hodnoty

2. část

17. otázka - jakými zásadami je charakterizován trh s dokonalou konkurencí, a které z těchto zásad neplatí na trhu s konkurencí monopolistickou?

3. část

18. otázka - co se označuje jako zapuštěné (utopené) náklady a co jako náklady obětované příležitosti?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz