Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 5 - Mikro 2

1. část

19. otázka - jaké jsou hlavní ekonomické faktory (vstupy) produkčního procesu? Jaké je zásadní možné uspořádání produkčních funkcí? Napište základní podobu produkční funkce Cobba a Douglase a vysvětlete význam v ní se vyskytujících konstant.

2. část

20. otázka - jakou podobu má Cobbova a Douglasova produkční funkce v období krátkém? Ukažte graficky, co platí podle zákona klesajících výnosů

3. část

21. otázka - co je izokvanta? Jak je možné ji popsat matematickou rovnicí a jak graficky? Čím se řídí vzdálenost mezi izokvantami, konstruovanými pro různé velikosti produkce?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz