Dotazy studentů - Ekonometrie - Analýza časových řad

Význam časové řady, Druhy časových řad (Intervalové, Okamžikové, Roční, Krátkodobé, Primární, Sekundární, Naturální, Peněžní), Podstata intervalových časových řad (interval, očištění časových řad - vzorec, příklad), Podstata okamžikových časových řad (okamžik, chronologický průměr - vzorce a příklad), Podstata časových řad podle periody (krátkodobé časové řady a dlouhodobé časové řady), Podstata časových řad podle druhů sledování (primární a sekundární časové řady) a podle vyjádření (v naturálních jednotkách a v peněžních jednotkách)

1. část

Význam časové řady, Druhy časových řad (Intervalové, Okamžikové, Roční (dlouhodobé, Krátkodobé, Primární, Sekundární, Naturální, Peněžní), Podstata intervalových časových řad (interval, očištění časových řad - vzorec, příklad),

2. část

Podstata okamžikových časových řad (okamžik, chronologický průměr - vzorce a příklad)

3. část

Podstata časových řad podle periody (krátkodobé časové řady a dlouhodobé časové řady)

4. část

Podstata časových řad podle druhů sledování (primární a sekundární časové řady) a podle vyjádření (v naturálních jednotkách a v peněžních jednotkách)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz