Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 1 - Makro2

1. část

1. otázka - Jaké dílčí trhy je možné rozeznávat v rámci všeobecného trhu? Co definuje Walrasův zákon? Jak se stanovují agregované veličiny? Jaké matematické funkce mohou popsat rovnováhu na trhu?

2. část

2. otázka - Jaká funkce v obecné podobě definuje produkt? Jaký je poměr produktu a bohatství? Definujte domácí produkt a národní produkt. Jaký je rozdíl mezi jejich nominální a reálnou podobou? Co je cenový index, co je cenový deflátor? Jak se stanoví jeho hodnota

3. část

3. otázka - Popište základní metody (přístupy) k měření domácího produktu.

4. část

4. otázka - Čeho se týkají veřejné rozpočty a co tvoří jejich příjmy? Z čeho se skládají veřejné výdaje? Co jsou transfery (jako složka veřejného rozpočtu)?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz