Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 2 - Makro2

1. část

5. otázka - Jak je definován disponibilní důchod? Jaké výdaje jsou jím kryty? Jaký je základní vztah mezi spotřebou a úsporami? Jaké faktory ovlivňují spotřebu a úspory a jak (přímo, nepřímo)?

2. část

6. otázka - Popište spotřební funkci a funkci úspor podle modelu keynesiánského, a to graficky a matematickou rovnicí. Co přitom vyjadřuje mezní sklon ke spotřebě a mezní sklon k úsporám

3. část

7. otázka - Jak se vyjádří spotřební funkce pomocí modelu mezičaové volby? Jak se určí optimální poměr proměnných v této funkci? Popište algebraickými rovnicemi a graficky

4. část

8. otázka - Jaký vliv může mít změna úrokové míry na optimum současné a budoucí spotřeby? Popište graficky. Jak je možné odtud usuzovat na změnu budoucího disponibilního důchodu

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz