Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 3 - Makro2

1. část

9. otázka - Na čem je založen model určující agregátní důchod obyvatel pomocí životního cyklu? Jak se dá životní křivka popsat matematicky? Jaký vliv na tuto křivku by měl mít růst průměrného věku obyvatel?

2. část

10. otázka - Na jaké základní představě je založen model s hypotézou permanentního důchodu? Jaké algebraické vztahy vyjadřují možné typy spotřební funkce? Jak se zde projevuje sklon ke spotřebě? Jaký je jejich grafický obraz?

3. část

11. otázka - Co je cílem investování? Co jsou čisté investice? Jakých druhů mohou být investice podle prostředků a cílů investování? Co jsou zapůjčitelné fondy? Co jsou kompenzační investice? Jaký základní matematický vztah je možné považovat za funkci kompenzačních investic, tj. čím je jejich objem ovlivňován a jak?

4. část

12. otázka - Jak, na jaké rovnosti je algebraicky definovaný optimální objem kapitálu, který je cílem kompenzujících investic? Jak lze toto optimum nalézt graficky? Jak lze popsat funkci poptávky po těchto investicích?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz