Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 4 - Makro2

1. část

13. otázka - Co jsou čisté investice? Jak je definován čistý příjem z jednotlivé čisté investice? Jak je definováno Tobinovo Q a k čemu se dá použít?

2. část

14. otázka - Čím jsou charakteristické investice do zásob? Jak se úroveň zásob může vyvíjet v závislosti na krizových obdobích?

3. část

15. otázka - Co jsou zapůjčitelné fondy? Jak jsou matematicky definované funkce poptávky po prostředcích ze zapůjčitelných fondů a jak funkce nabídky těchto prostředků? Jaký je jejich grafický obraz? Jakým vztahem je dána rovnováha na trhu prostředků ze zapůjčitelných fondů?

4. část

16. otázka - Čím se liší makroekonomická identita ve dvousektorové ekonomice od identity ve třísektorové ekonomice? Kde a jak působí přebytek veřejných rozpočtů a jak schodek veřejných rozpočtů na rovnováhu zapůjčitelných fondů?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz