Dotazy studentů - Příklad na zobrazení expanze firmy v krátkém a dlouhém období

1. část

Znázorněte a popište vznik krátkodobé a dlouhodobé expanze firmy, a to za předpokladu, že jsou realizovány konstantní výnosy z rozsahu a jde o kapitálově náročnější výrobu.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz