Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 6 - Makro2

1. část

21. otázka - Jak je algebraicky definována poptávka po penězích podle Fischerovy teorie peněz? Do jaké podoby tento vztah upravuje cambridgeská teorie peněz?

2. část

22. otázka - Jak je určena poptávka po penězích ve smyslu Keynesovy teorie peněz? Čím (jakými proměnnými) je dána velikost poptávky po penězích podle Friedmana? A jakými proměnnými podle Baumolova-Tobinova modelu?

3. část

23. otázka - Jakým algebraickým vztahem se v makroekonomii vyjadřuje reálná poptávka po penězích? A jakým nominální poptávka po penězích? Jak se tyto vztahy jeví na grafu? Jakou grafickou podobu má křivka poptávky při uplatnění Keynesovy teorie peněz?

4. část

24. otázka - Jakou grafickou podobu obvykle má funkce nabídky peněz? Jak se tento obraz změní v podmínkách rozvinuté multiplikace? Jak je matematicky definována reálná rovnováha na trhu peněz a jak rovnováha nominální?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz