Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 7 - Makro2

1. část

25. otázka - Jak je reálná rovnováha peněz ovlivňovaná disponibilním důchodem a jak úrokovou mírou? Jak podle očekávání naroste nominální zásoba peněz v rovnováze s reálnou poptávkou po penězích?

2. část

26. otázka - Jak může vzniknout nadbytečná nabídka peněz na trhu? Popište možný transmisní mechanismus vyčišťování, reagující na přebytek peněz.

3. část

27. otázka - Jak je definován kurz určité měny? Na základě čeho se stanoví? Co jsou přímé a co nepřímé kotace? Co je měnová parita? Co je apreciace a co je depreciace měny? Co je revalvace měny a co je devalvace měny?

4. část

28. otázka - Co je podstatou platební bilance státu? Pomocí jakých hlavních účtů je vedena? Čeho se tyto účty týkají?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz