Dotazy studentů - Otázky z Univerzity Tomáše Bati 1

1. část

V grafu znázorněte ve vzájemném vztahu všechny typy krátkodobých nákladových křivek firmy vztahující se k jednotce objemu produkce a napište vztahy pro jejich výpočet. Vyznačte v daném grafu jaký dopad bude mít na nákladové křivky pokles mzdy.

2. část

Graficky znázorněte rozklad poklesu ceny statku X na substituční a důchodový efekt pro typický méněcenný statek. Směry působení obou efektů popište využitím Slutského rovnice.

3. část

Znázorněte Engelovu výdajovou křivku pro méněcenný statek. Jaké hodnoty důchodové elasticity poptávky tento statek dosahuje.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz