Dotazy studentů - Příklady 2

1. část

Nakreslit graf, výchozí je úroveň potenciálního produktu a uvést v něm situaci, když se sníží státní nákupy : E1-krátkodobou změnu a E2 – dlouhodobou změnu

2. část

V ČR je inflace 0,1% a v Německu 9%, jaký to bude mít vliv na kurz koruna/euro?

3. část

Dojde k apreciaci české koruny vůči dolaru, graficky znázorněte trh české koruny a jak bude reagovat CB při volném měnovém kurzu, při pevném kurzu?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz