Dotazy studentů - Ekonomické modely a hledání optima

Ekonomické modely, Druhy popisů modelů, Zjednodušující předpoklady, Tři společné prvky ekonomických modelů (ceteris paribus, optimalizace, pozitivní a normativní přístup),

1. část

Ekonomické modely, Druhy popisů modelů, Zjednodušující předpoklady, Tři společné prvky ekonomických modelů (ceteris paribus, optimalizace, pozitivní a normativní přístup)

2. část

Hledání optima, Maximalizace a minimalizace funkce, Nutná podmínka (podmínka prvního řádu), Postačující podmínka (podmínka druhého řádu)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz