Dotazy studentů - Trh kapitálu se 2 účastníky a Paretovo zlepšení - pro Michala

TRH KAPITÁLU SE 2 ÚČASTNÍKY BYL ZNOVU NATOČEN (A ROZŠÍŘEN) A JE NYNÍ V ZÁLOŽCE MIKRO2 TÉMA DODATEK Č.4 - TRH KAPITÁLU SE 2 ÚČASTNÍKY.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz