Dotazy studentů - 2. příklad (IS-LM, NX) - pro Lucku

Model IS-LM, výpočet změny produktu a změny čistého exportu, změna úrokové míry

1. část

Model IS-LM, výpočet změny produktu a změny čistého exportu, změna úrokové míry

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz