Dotazy studentů - 3. příklad (IS, LM, Reálný kurz) - pro Lucku

Vyjádření rovnice IS a LM, Výpočet rovnovážného produktu, úrokové míry a reálného kurzu

1. část

Vyjádření rovnice IS a LM, Výpočet rovnovážného produktu, úrokové míry a reálného kurzu

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz