Makroekonomie 1 - 18. Měnový kurz 2

Parita kupních sil - absolutní verze parity kupních sil, relativní verze parity kupních sil, Reálný kurz (zahraniční a domácí cenová hladina), Parita úrokových sazeb - výnosy, investování, kurz, depreciace, změna kurzu pomocí parity úrokových sazeb

1. část

Parita kupních sil - absolutní verze parity kupních sil, relativní verze parity kupních sil

2. část

Reálný kurz (zahraniční a domácí cenová hladina)

3. část

Parita úrokových sazeb - výnosy, investování, kurz, depreciace, změna kurzu pomocí parity úrokových sazeb

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz