Makroekonomie 2 - 44. Agregátní nabídka a Agregátní poptávka s inflací 2

Metody léčení inflace - metoda cold-turkey (šoková metoda), gradualistická metoda (postupná metoda), Léčení inflace - nabídkový šok (negativní nabídkový šok), přechodný a permanentní šok, zvyšování úrokových sazeb, neutrální měnová politika, akomodativní měnová politika

1. část

Metody léčení inflace - poptávková inflace, metoda cold-turkey (šoková metoda), gradualistická metoda (postupná metoda)

2. část

Léčení inflace - nabídkový šok (negativní nabídkový šok), přechodný a permanentní šok, zvyšování úrokových sazeb, neutrální měnová politika, akomodativní měnová politika

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz