Mikroekonomie 1 - 14. Produkční analýza 1

Produkční funkce (vstupy, výstupy), Produkční analýza v krátkém období - produkční funkce v krátkém období, veličiny krátkého období (celkový produkt, mezní produkt a průměrný produkt), grafické zobrazení celkového, mezního a průměrného produktu v krátkém období, zákon klesajících výnosů z variabilního vstupu, Produkční analýza v dlouhém období - produkční funkce v dlouhém období, izokvanta, vlastnosti izokvant, mezní míra technické substituce (MRTS), Izokosta (rovnice, graf, sklon izokosty, změna sklonu izokosty, změna polohy izokosty)

1. část

Produkční funkce (vstupy, výstupy), Produkční analýza v krátkém období - produkční funkce v krátkém období, veličiny krátkého období a jejich vyjádření (celkový produkt, mezní produkt a průměrný produkt)

Ke stažení:

2. část

Grafické zobrazení celkového, mezního a průměrného produktu v krátkém období, zákon klesajících výnosů z variabilního vstupu

Ke stažení:

3. část

Produkční analýza v dlouhém období - produkční funkce v dlouhém období, izokvanta, vlastnosti izokvant, mezní míra technické substituce (MRTS)

Ke stažení:

4. část

Izokosta (rovnice, graf, sklon izokosty, změna sklonu izokosty, změna polohy izokosty)

Ke stažení:

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz