Mikroekonomie 1 - 15. Produkční analýza 2

Optimum firmy v dlouhém období, Grafické vyjádření optima, Matematické vyjádření optima

1. část

Optimum firmy v dlouhém období, Grafické vyjádření optima, Matematické vyjádření optima

Ke stažení:

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz