Mikroekonomie 1 - 39. Působení státu na mikroekonomické subjekty 1

1. část

Mikroekonomická politika - omezení důsledků tržních selhání (externality, nedokonalá konkurence, asymetrie informací, veřejné statky), přerozdělovací procesy (rozdělení příjmů, rozdělení trhem, státní zásahy)

2. část

Nedokonalá konkurence (monopolní síla) - cenová regulace, zestátnění

3. část

Stát a negativní externality - Mezní náklady, Externí mezní náklady, Společenské mezní náklady, Pigouovské daně (A.C.Pigou)

4. část

Stát a pozitivní externality - Mezní užitek, Externí mezní užitek, Společenský mezní užitek, Pigouovské dotace (A.C.Pigou)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz