Makroekonomie 1 - 30. Poptávka po investicích (úsporově investiční metoda, metoda spotřeby plus investic)

Poptávka po investicích - grafické odvození, posuny poptávky po investicích (růst a pokles), Metoda spotřeby plus investic - spotřeba, investice, grafická podoba, rovnovážný produkt, nerovnováha a návrat do rovnováhy, Metoda úsporově investiční - úspory, investice, rovnovážný produkt (S=I), nerovnováha a návrat do rovnováhy

1. část

Poptávka po investicích - grafické odvození, posuny poptávky po investicích (růst a pokles)

2. část

Metoda spotřeby plus investic - spotřeba, investice, grafická podoba, rovnovážný produkt, nerovnováha a návrat do rovnováhy

3. část

Metoda úsporově investiční - úspory, investice, rovnovážný produkt (S=I), nerovnováha a návrat do rovnováhy

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz