Mikroekonomie 1 - 35. Tržní selhání 1

Typy tržních selhání, Nedokonalá konkurence - zavedení cen do mezní míry transformace produktu, zavedení cen do mezní míry substituce ve spotřebě, grafické porovnání všeobecné rovnováhy za předpokladu dokonale konkurenčních trhů s nedokonale konkurenčním trhem, bod optima, Externality - záporné externality (mezní náklady, externí mezní náklady, společenské mezní náklady, grafické zobrazení, optimální výstup), Externality - kladné externality (mezní užitek, externí mezní užitek, společenský mezní užitek, grafické zobrazení, optimální výstup), Veřejné statky - srovnání soukromého a veřejného statku (nezmenšitelnost a nerivalita, nevylučitelnost, černý pasažér), optimální množství veřejného statku, pseudo-poptávky (vertikální součet pseudo-poptávek)

1. část

Typy tržních selhání, Nedokonalá konkurence - zavedení cen do mezní míry transformace produktu, zavedení cen do mezní míry substituce ve spotřebě, grafické porovnání všeobecné rovnováhy za předpokladu dokonale konkurenčních trhů s nedokonale konkurenčním trhem, bod optima

2. část

Externality - záporné externality (mezní náklady, externí mezní náklady, společenské mezní náklady, grafické zobrazení, optimální výstup)

3. část

Externality - kladné externality (mezní užitek, externí mezní užitek, společenský mezní užitek, grafické zobrazení, optimální výstup)

4. část

Veřejné statky - srovnání soukromého a veřejného statku (nezmenšitelnost a nerivalita, nevylučitelnost, černý pasažér), optimální množství veřejného statku, pseudo-poptávky (vertikální součet pseudo-poptávek)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz