Mikroekonomie 1 - 18. Příjmy

Zisk, Účetní zisk, Ekonomický zisk (explicitní a implicitní náklady), Matematické vyjádření celkových příjmů (TR), průměrných příjmů (AR) a mezních příjmů (MR), Grafické zobrazení TR, AR a MR v dokonalé konkurenci, Grafické zobrazení TR, AR a MR v nedokonalé konkurenci, Vztah příjmových křivek v nedokonalé konkurenci a cenové elasticity

1. část

Zisk, Účetní zisk, Ekonomický zisk (explicitní a implicitní náklady), Matematické vyjádření celkových příjmů (TR), průměrných příjmů (AR) a mezních příjmů (MR), Grafické zobrazení TR, AR a MR v dokonalé konkurenci

2. část

Grafické zobrazení TR, AR a MR v nedokonalé konkurenci, Vztah příjmových křivek v nedokonalé konkurenci a cenové elasticity

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz