Dotazy studentů - Zkouškové otázky z Akademie STING 5 - Makro2

1. část

17. otázka - Čím se vyznačuje čtyřsektorová ekonomika? Jakým vztahem je popsána rovnováha v ní? Co je úrokový diferenciál a jak ovlivňuje dovoz a vývoz?

2. část

18. otázka - Čím je dána likvidita aktiv? Co je agregovaný transakční zůstatek, čím je určena jeho velikost a jak (přímo,nepřímo)? Co je opatrnostní zůstatek?

3. část

19. otázka - Z jakých hlavních složek se skládají aktiva a pasiva centrální banky a komerčních bank? Definujte peněžní bázi a peněžní zásobu. Co je peněžní multiplikátor?

4. část

20. otázka - Jaké jsou dvě základní podoby účelu peněz? Pomocí jakých proměnných se dá popsat obecná podoba funkce poptávky po penězích? Jak se soubor těchto proměnných dá zjednodušit a proč?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz