Mikroekonomie 2 - 29. Křivka hranice dosažitelného užitku UPF

Boxový diagram, Indiferenční křivky, Efektivita, Hranice dosažitelného užitk UPF (Hranice užitkových možností), Spravedlnost, Křivka společenského blahobytu (společenská indiferenční křivka), Bod blaženosti, Optimální bod na hranici dosažitelného užitku UPF, Efektivnost, Spravedlnost a příčiny různých situací (schopnosti, dědictví, zdraví), Přerozdělování, Společenská indiferenční křivka, Blahobyt, Zvláštní tvary společenských indiferenčních křivek - utilitářský přístup, přístup podle Rawlse, Optimální bod na hranici dosažitelného užitku (UPF), Bod blaženosti, Přerozdělování, Problémy spojené s optimálním bodem na UPF - snížení motivace k práci, preferování jiného než rovnoměrného rozdělení užitku (rodič, dítě)

1. část

Boxový diagram, Indiferenční křivky, Efektivita, Hranice dosažitelného užitku (UPF), Spravedlnost, Křivka společenského blahobytu, Bod blaženosti

2. část

Optimální bod na hranici dosažitelného užitku UPF, Efektivnost, Spravedlnost a příčiny různých situací (schopnosti, dědictví, zdraví), Přerozdělování

3. část

Společenská indiferenční křivka, Blahobyt, Zvláštní tvary společenských indiferenčních křivek - utilitářský přístup, přístup podle Rawlse

4. část

Optimální bod na hranici dosažitelného užitku (UPF), Bod blaženosti, Přerozdělování, Problémy spojené s optimálním bodem na UPF - snížení motivace k práci, preferování jiného než rovnoměrného rozdělení užitku (rodič, dítě)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz