Mikroekonomie 2 - 30. Nerovnováha v modelu všeobecné rovnováhy

Vlivy vyvolávající nerovnováhu - inovace, vlivy přirozeného prostředí, důsledky společenských otázek v ekonomice, státní zásahy, Vlivy působící proti obnově rovnováhy - informační bariéra, administrativní bariéry, transakční náklady vstupu (výstupu) z odvětví

1. část

Vlivy vyvolávající nerovnováhu - inovace, vlivy přirozeného prostředí, důsledky společenských otázek v ekonomice, státní zásahy, Vlivy působící proti obnově rovnováhy - informační bariéra, administrativní bariéry, transakční náklady vstupu (výstupu) z odvětví

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz