Mikroekonomie 2 - 42. Vlivy ovlivňující Mezní míru transformace produktu (MRPT) 1

Mezní míra transformace produktu (MRPT) - vztah k PPF křivce, mezní náklady ve vztahu k MRPT, Klesající výnosy a jejich vliv na MRPT, Specializované vstupy a jejich vliv na MRPT, Alternativní náklady a jejich vliv na MRPT, Zákon rostoucích alternativních nákladů

1. část

Mezní míra transformace produktu (MRPT) - vztah k PPF křivce, mezní náklady ve vztahu k MRPT

2. část

Klesající výnosy a jejich vliv na MRPT

3. část

Specializované vstupy a jejich vliv na MRPT

4. část

Alternativní náklady a jejich vliv na MRPT, Zákon rostoucích alternativních nákladů

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz