Makroekonomie 2 - 53. Trh zapůjčitelných fondů 2

Vliv zahraničí, Vývoz kapitálu, Domácí úroková míra, Světová úroková míra, Depreciace kurzu, Grafické znázornění, Čistý export, Čistý vývoz kapitálu

1. část

Vliv zahraničí, Vývoz kapitálu, Domácí úroková míra, Světová úroková míra, Depreciace kurzu, Grafické znázornění, Čistý export, Čistý vývoz kapitálu

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz