Makroekonomie 2 - 5. Křivka LM

Trh peněz a trh ostatních finančních aktiv, Grafické odvození křivky LM, Rovnice křivky LM, Poloha křivky LM, Sklon křivky LM, Body mimo křivku LM

1. část

Trh peněz a trh ostatních finančních aktiv, Grafické odvození křivky LM, Rovnice křivky LM

2. část

Poloha křivky LM, Sklon křivky LM, Body mimo křivku LM

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz