Makroekonomie 2 - 54. SP a DG křivka (DAD křivka) 1

Úvod k odvození SP křivky, Monetární expanze, Fiskální expanze, Agregátní poptávka, Krátkodobá agregátní nabídka, Mzdy, Anticipovaná inflace, Grafické odvození SP křivky, Dlouhodobá rovnováha, Dlouhodobá agregátní nabídka, Krátkodobá agregátní nabídka, Agregátní poptávka, Reálné mzdy, Inflace, Očekávaná inflace, Rovnice SP křivky (1. část), Očekávaná inflace, Skutečná inflace, Rychlost přizpůsobení očekávání, Rovnice očekávané inflace, Rovnice SP křivky (2. část), Očekávaná inflace, Parametr g, Nabídková inflace, Rovnice skutečné inflace, Rovnice SP křivky

1. část

Úvod k odvození SP křivky, Monetární expanze, Fiskální expanze, Agregátní poptávka, Krátkodobá agregátní nabídka, Mzdy, Anticipovaná inflace

2. část

Grafické odvození SP křivky, Dlouhodobá rovnováha, Dlouhodobá agregátní nabídka, Krátkodobá agregátní nabídka, Agregátní poptávka, Reálné mzdy, Inflace, Očekávaná inflace

3. část

Rovnice SP křivky (1. část), Očekávaná inflace, Skutečná inflace, Rychlost přizpůsobení očekávání, Rovnice očekávané inflace

4. část

Rovnice SP křivky (2. část), Očekávaná inflace, Parametr g, Nabídková inflace, Rovnice skutečné inflace, Rovnice SP křivky

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz