Dotazy studentů - Diamondův model - předpoklady

1. část

Diamondův model, První předpoklad - populace se mění, Druhý předpoklad - 2 období (mládí, stáří), Grafické znázornění

2. část

Třetí předpoklad - tempo růstu populace je konstantní, Čtvrtý předpoklad - nakládání s důchodem (důchod, spotřeba, úspory, úroková míra, rozpočtové omezení)

3. část

Pátý předpoklad - užitková funkce (koeficient relativní averze k riziku, diskontní míra), Šestý předpoklad - výrobní strana ekonomiky (produkční funkce, práce, kapitál, technologie)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz