Makroekonomie 2 - 7. Model IS-LM - Rovnováha, Vytěsňovací efekt

Rovnováha v modelu IS-LM - grafické odvození, matematické odvození (multiplikátor fiskální politiky, multiplikátor monetární politiky), Vytěsňovací efekt - grafické znázornění, matematické vyjádření, klasický případ, past likvidity, Dodatek - vliv sklonu IS a LM křivky na velikost vytěsňovacího efektu

1. část

Rovnováha v modelu IS-LM - grafické odvození, matematické odvození(multiplikátor fiskální politiky, multiplikátor monetární politiky)

2. část

Vytěsňovací efekt - grafické znázornění, matematické vyjádření

3. část

Vytěsňovací efekt - klasický případ, past likvidity

4. část

Dodatek - vliv sklonu IS a LM křivky na velikost vytěsňovacího efektu

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz