Makroekonomie 2 - 8. Model IS-LM-BP

Platební bilance, Nominální kurz, Reálný kurz, Mobilita kapitálu, Křivka BP - grafické odvození, sklon, poloha a body mimo křivku BP, Matematická úprava IS a LM křivky v modelu IS-LM-BP, Úrokový diferenciál

1. část

Platební bilance, Nominální kurz, Reálný kurz, Mobilita kapitálu

2. část

Křivka BP - grafické odvození

3. část

Křivka BP - sklon, poloha a body mimo křivku BP, Matematická úprava IS a LM křivky v modelu IS-LM-BP, Úrokový diferenciál

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz