Makroekonomie 2 - 10. Hospodářský růst 1

Hospodářský růst, Neoklasický model růstu - Solůw model, Solůw model - stálý stav a míra úspor, zvýšení míry úspor, grafické znázornění, Růst populace v Solowě modelu, Růst počtu pracovníků (n), Grafické znázornění a vliv na stálý stav, Zvýšení růstu míry pracovníků, Solůw model a exogenní technologický pokrok, Příklad, Efektivnostní pracovník, Grafické znázornění stálého stavu, Růst produktu na efektivnostního pracovníka, Růst produktu na pracovníka

1. část

Hospodářský růst, Neoklasický model růstu - Solůw model

2. část

Solůw model - stálý stav a míra úspor, zvýšení míry úspor, grafické znázornění

3. část

Růst populace v Solowě modelu, Růst počtu pracovníků (n), Grafické znázornění a vliv na stálý stav, Zvýšení růstu míry pracovníků

4. část

Solůw model a exogenní technologický pokrok, Příklad, Efektivnostní pracovník, Grafické znázornění stálého stavu, Růst produktu na efektivnostního pracovníka, Růst produktu na pracovníka

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz