Mikroekonomie 1 - 4. Výrobní faktory a technologie

1. část

Půda - omezenost půdy, pozemková renta, kvalita půdy (úrodnost, poloha)

2. část

Práce - nositel práce, fyzické a dušení schopnosti, schopnost a ochota pracovat, kvalifikace, mzda

3. část

Kapitál - podstata kapitálu, neomezenost, výnosy (zisk, úroky), cenný papír

4. část

Technologie - nové myšlenky, originální nápad, Vliv technologie na výrobní faktory, firma Apple

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz