Makroekonomie 2 - 17. Inflace

Úvod do inflace - cenová hladina, inflace, akcelerace, decelerace (dezinflace), deflace, závažnost inflace; Kvantitativní rovnice směny - původní podoba (důchodová rychlost obratu peněz), Cambridgeská rovnice; Druhy inflace - poptávková, nabídková (slumpflace, stagflace); Metody snižování inflace - monetární a fiskální restrikce, alternativní metody (gradualistická metoda a šoková metoda); Obětní poměr, Inflační daň a monetizace státního dluhu

1. část

Úvod do inflace - cenová hladina, inflace, akcelerace, decelerace (dezinflace), dezinflace, deflace, závažnost inflace

2. část

Kvantitativní rovnice směny - původní podoba (důchodová rychlost obratu peněz), Cambridgeská rovnice

3. část

Druhy inflace - poptávková, nabídková (slumpflace, stagflace); Metody snižování inflace - monetární a fiskální restrikce, alternativní metody (gradualistická metoda a šoková metoda); Obětní poměr

4. část

Inflační daň a monetizace státního dluhu

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz